เราจะช่วยคุณหาครูสอนการแสดง

ครูสอนการแสดงที่ห้วยขวาง

Kru Jayne (ครูเจน)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ภัทราพร แววมะโนรา

มีวิดิโอออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

ครูเจน : สอนนาฏศิลป์ไทย (รำไทย) Thai classical dance | การแสดง Acting course | Creative Dance&Acting | singing contest | ปรับบุคลิกภาพ
♦️การศึกษา♦️
มัธยมศึกษาตอนปลาย:รร.เตรียมอุดมศึกษา กทม.
ปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
***ผลงานติวลูกศิษย์เข้ารร.และมหาวิทยาลัยเดือนเม.ย.2561
- ติดคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการแสดงและกำกับการแสดง มศว. 1 คน
- ติดคณะศิลปะการแสดง มมส. 1 คน
- ติดโรงเรียนเตรียมอุดมฯน้อม 1 คน (ความสามารถพิเศษนาฏศิลป์ไทย)
- ติดโรงเรียนสาธิตมศว. 1 คน
- ติดโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี 1 คน
- ติดมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 1 คน

🔸ประสบการณ์การสอนหลายรูปแบบ


Laia Lawitranon

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

วรรณภา คำพิลา

สอนโดยการใช้กระบวนการ Active Learning คือเป็นการสอนที่เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความกล้าแสดงออกให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผ่านการพูด การแสดงท่าทาง กล้าปฏิบัติมากขึ้น รู้จักช่วยเหลือตนเอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ และมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น


Superstar Academy

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

โรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง ดาราศิลป์

มีวิดิโอ

SCA Superstar Academy เป็นโรงเรียนสอนดนตรีที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร ****รับผู้เรียนอายุ 2 ขวบจนถึงผู้ใหญ่ ******
1.โรงเรียนได้รับรางวัลประเมิณคุณภาพการศึกษาระดับดีมาก(ระดับสูงสุดในกระทรรวง)
2.ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 1 ใบ จาก SCA 1 ใบ
3.โรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความมั่นในในตัวเองและมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ด้วยกิจกรรม
3.1 ผู้เรียนจะได้เข้าห้องอัดบันทีกเสียงมีผลงานเสียงเพลงเป็นของตัวเอง
3.2 ผู้เรียนจะได้โชว์บนเวทีในโรงเรียน ทุกๆ 12 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย
3.3 ผู้เรียน จะได้โชว์ในงาน Superstar Mini Concert และ Grand Concert


ศศินันท์ พัฒนะ

รับสอนการแสดงค่ะ
- ประสบการณ์สอนการแสดงกว่า 8 ปี
- ทำงานเบื้องหลังวงการบันเทิง ทั้งผู้กำกับการแสดง ผู้ฝึกสอนการแสดงค่ะ
- ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ


ครูแตงกวา

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

ใช้ความเข้าใจในการสอนทุกๆขั้นตอน ผ่านประสบการณ์สอนมามากกว่า 4 ปี


Sutthitip Thititanaphan

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

สุทธิสิปป์ ฐิติธนพันธ์

ศิลปิน นักร้อง นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ นักแสดงละครเวที และผู้เขียนบท ที่มีประสบการณ์การทำงานในแวดวงมากว่าสิบปี เน้นการสอนจากการปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ (Workshop) และการซักถามตามความสงสัย โดยค้นหาคำตอบไปพร้อมกับผู้เรียน

สอนการแสดง / ร้องเพลง / การเขียนเชิงสร้างสรรค์

เนื่องจากการเรียนการสอนเน้นปฏิสัมพันธ์ทางความคิดและการปฏิบัติระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความสนใจและใส่ใจในหัวข้อที่ต้องการเรียนเป็นทุนเดิม

ประวัติ

ศิลปินในสังกัด บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ขับร้อง ประพันธ์ และควบคุมการผลิต
- เพลง ห้านาทีบรรลุธรรม
- เพลง ไอ้โจ๋ในตำนาน
เป็นต้น

Executive Producer


wiwat.mark

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

วิวัฒน์ นาแสวง

มีวิดิโอออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

สวัสดีครับ ชื่อมาร์ค พี่จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำลังทำงานเกี่ยวกับ digital marketing
สนใจรู้เรื่องเกียวกับการตลาดออนไลน์ Facebook และ Google


แต๊งค์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

รัตน์ติ ธิกาปูน

ออนไลน์: วันนี้

สวัสดีครับผมชื่อแต๊งค์ครับเป็นครูสอนพิเศษตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ ทำงานที่คุมอง
สอนวิชาคณิตศาสตร์ และดนตรี ทุกระดับชั้น ทุกครั้งก่อนจะเริ่มสอนผมจะประเมินผู้เรียนก่อนเสมอ เพราะพื้นฐานผู้เรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน เพื่อที่จะออกแบบการสอนให้ตรงกับผู้เรียนมากที่สุดครับ


INner Acting

ออนไลน์: เมื่อวานนี้

ครูซันเด ผู้ก่อตั้ง INner Acting และ ผู้กำกับ


Nithirot Winitchaikun

ออนไลน์: วันนี้

ผมชื่อ นิธิโรจน์ วินิจฉัยกุล นะครับ ชื่อเล่น แม็กซ์
บัจจุบันอายุ 22ปี ศึกษาอยู่ วิทยาศาสตร์ มหิดล เอก เคมี ชั้นปีที่4 ผมมีประสบการณ์สอนพิเศษมากกว่า10ปี สอนได้ทั้งคณิตศาสตร์(ประถม ม.ต้น ม.ปลาย) วิทยาศาสตร์(ม.ต้น) เคมี(ม.ปลาย/มหาลัย) / Sat math/ Sat2 chem /CU-AAT math/CU-AST chem
แคลคูลัส(1,2,3) สถิติ(มหาลัย) DE,ODE,PDE เพราะเคยผ่านการสอบมาแล้ว พี่สอนทั้งชีทไทย+ชีทอังกฤษ หลักสูตรทั้งไทย/ต่างประเทศก็เคยสอนมาแล้วมากมาย (พูดไทยเท่านั้น) เคยได้7วิชาสามัญ คณิต92/100 เคมี80/100 ,pat1(220up),pat2(180up)
พี่มีเทคนิคการสอนให้เข้าใจเน้นกว่าการท่องจำ
มีข้อสอบไล่ระดับความง่าย-ยาก เช่น ข้อสอบ


วรวรรณ ปิ่นรัตนากร (ครูเล้ง)

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

Name : Vorawan Pinrattanakorn (k.Leng)
Skill : ballet, jazz dance, contemporary dance, Choreography
Bechelor’s degree in west dance, Chula
Master degree in Theatre study, Chula (studies)
Available for Kids-Adult


Nuttakit Rattanautai

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ณัฐกิตต์ รัตนอุทัย

ณัฐกิตติ์ รัตนอุทัย (เหิรฟ้า)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา: ภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์สอน
- M.5-6 Additional English (Intensive English Program) 2016 - ปัจจุบัน
สอนวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตร IEP ระดับชั้น ม.5-6 ให้กับบริษัท Make a Wit

- ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น, ปูพื้นฐาน, ไวยากรณ์, เตรียมสอบเข้า, GAT, 9 วิชา, TU-GET, CU-TEP, TOEIC, Ielts, speaking etc. ตั้งแต่ปี 2012 - ปัจจุบัน

รางวัล / ความสำเร็จ
-TOEIC : 920 - 2016
Listening : 495 Reading : 425
- Singha English Challenge 2016
1 of 24 teams in semi-final round


thattapol rachnok

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ทัตพล ราชนอก

ชื่อ ทัตพล ราชนอก ชื่อเล่น แบงค์
รับสอน การแสดง คีบอร์ด เปียโน กีตาร์ และ ร้องเพลง
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาดนตรีและการแสดง
ปัจจุบันร่วมงานกับคณะละครใบ้เบบี้ไมม์ (กล่มละครใบ้อันดับ 1 ของประเทศไทย)
มีผลงานด้านการแสดงละครเวที ละครใบ้ ฯลฯ
- Work shop v.1 Babymime
- ผลงานโฆษณาชีโตส
- พิธีกร Disney on ice 2015


Thitipong Kittiloespaisan

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ฐิติพงศ์ กิตติเลิศไพศาล

จบจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์
เกียรตินิยมอันดับ2

สอนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ด้วยหลักการที่เน้นความเข้าใจง่าย และเป็นธรรมชาติของการใช้ภาษาที่ถูกต้อง


กีรดี

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กีรดี ธรรมศักดิ์

สอนสนุก ได้ประโยชน์จากการเล่น โยคะ บำบัดความเครียด สุขภาพกาย และ สุขภาพ จิตดีเลิศ


ครูซัน โสทยา

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

โสทยา ปรีชาเลิศพิริยะ

สวัสดีคะ ครูซันนะคะ
ยินดีที่ได้รู้จักนักเรียนทุกคนคะ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ ทุกเพศ ทุกวัย ครูซันรับสอนทุกคนคะ
ประวัติการศึกษา :
Mussorie International School, ประเทศอินเดีย
Marlborough Girls' School, ประเทศนิวซีแลนด์
ปริญญาตรี: วิทยาลัยนานาชาติ มหิดลอินเตอร์

ความสามารถพิเศษ :
ภาษาอังกฤษ(การฟัง/พูด/อ่าน/เขียน)
การสื่อสาร การเข้าสังคม
ทำอาหาร เข้าครัว (ไทย/จีน/ฝรั่ง)
ออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ (ฟิตเนส)

วิชาที่สอน : ภาษาอังกฤษ / เรียนแต่งหน้า / เรียนการพูด / การทำอาหาร(ไทย/จีน) / พัฒนาบุคลิกภาพ

ครูซันพร้อมที่จะให้ความรู้กับนักเรียนที่สนใจพัฒนาศักยภาพตัวเองทุกคนคะ


ณัฏฐา สุขเข

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ณัฏฐา สุขเข

ชื่อเล่น น้ำ ค่ะ

ประวัติการศึกษา : จบการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ปวช .
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปัจจุบันกำลังศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะรัฐศาสตร์
: สาขาบริหารรัฐสาหกิจ
ประสบการณ์การสอน: เป็นครูผู้ช่วย parttime คุมอง 1 ปี
สไตล์การสอน : เป็นการเอง เน้นอธิบายเนื้อหาให้เห็นภาพ ให้ดูสนุกไม่เครียดจนเกินไปค่ะ


พิสิษฐ์ ธรรมกิตติวัฒน์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พิสิษฐ์ ธรรมกิตติวัฒน์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : คณะ บริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
นักศึกษาแลกเปลี่ยน : アジア文化会館 (Asia Bunka Kaikan, Tokyo, Japan)
千駄ヶ谷日本語学校 (Sendagaya, Tokyo, Japan)

มีประสบการณ์การสอนพิเศษนักเรียน ประถม มัธยมต้น-ปลาย และนักศึกษามหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน Sale Japanese Speaker and Interpreter บริษัทเอกชน นำเข้าเครื่องมือวิศวกรรมจากประเทศญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง


ออมสิน

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

มัทวัน โอศิริ

สวัสดีคะ ชื่อ ครูออมสิน อายุ 25 ปี ค่ะ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏศิลป์ไทย

หากน้องๆคนไหนสนใจ อยากมีความสามารถพิเศษ
หรือเสริมสร้างทักษะของตนเองให้เพิ่มมากขึ้น
เช่นการเตรียมตัวสอบ เพิ่มความมั่นใจ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
เราสามารถสอนและฝึกฝนความสามารถของน้องๆได้

วิชาที่สามารถสอน..
- นาฏศิลป์ไทย
- Jazz dance
- ภาษาไทย
- วาดภาพ
- ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
- วิชาสามัญสำหรับเด็กประถม


อัศรุต ศักดิ์วงศ์วรุณ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อัศรุต ศักดิ์วงศ์วรุณ

อุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จบการศึกษา 2556 ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการทำงาน 1 ปี -งานขายสินค้าเกี่ยวกับ Network ภายในองค์กรต่างๆ
ประวัติการทำงาน 5 ปี - บริษัทไอดีซีพรีเมียร์ จำกัด
- ประเภทสื่อการเรียน-หนังสือ ประเภทคอมพิวเตอร์ /
เตรียมสอบทุกวิชา ทุกระดับชั้น
และการเรียนการสอนต่างๆ

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737