เราจะช่วยคุณหาครูสอนการแสดง

ครูสอนการแสดง

Kru Jayne (ครูเจน)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ภัทราพร แววมะโนรา

มีวิดิโอออนไลน์: วันนี้

ครูเจน : สอนนาฏศิลป์ไทย (รำไทย) Thai classical dance | การแสดง Acting course | Creative Dance&Acting | singing contest | ปรับบุคลิกภาพ
***มีโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ความสามารถและความเหมาะสมเป็นรายบุคคลค่ะ***
♦️การศึกษา♦️
มัธยมศึกษาตอนปลาย:รร.เตรียมอุดมศึกษา กทม.
ปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
***ผลงานติวลูกศิษย์เข้ารร.และมหาวิทยาลัยเดือนเม.ย.2561
- ติดคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการแสดงและกำกับการแสดง มศว. 1 คน
- ติดคณะศิลปะการแสดง มมส. 1 คน
- ติดโรงเรียนเตรียมอุดมฯน้อม 1 คน (ความสามารถพิเศษนาฏศิลป์ไทย)
- ติดโรงเรียนสาธิตมศว.


Superstar Academy

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

โรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง ดาราศิลป์

มีวิดิโอออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

SCA Superstar Academy เป็นโรงเรียนสอนดนตรีที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร ****รับผู้เรียนอายุ 2 ขวบจนถึงผู้ใหญ่ ******
1.โรงเรียนได้รับรางวัลประเมิณคุณภาพการศึกษาระดับดีมาก(ระดับสูงสุดในกระทรรวง)
2.ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 1 ใบ จาก SCA 1 ใบ
3.โรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความมั่นในในตัวเองและมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ด้วยกิจกรรม
3.1 ผู้เรียนจะได้เข้าห้องอัดบันทีกเสียงมีผลงานเสียงเพลงเป็นของตัวเอง
3.2 ผู้เรียนจะได้โชว์บนเวทีในโรงเรียน ทุกๆ 12 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย
3.3 ผู้เรียน จะได้โชว์ในงาน Superstar Mini Concert และ Grand Concert


ศศินันท์ พัฒนะ

รับสอนการแสดงค่ะ
- ประสบการณ์สอนการแสดงกว่า 8 ปี
- ทำงานเบื้องหลังวงการบันเทิง ทั้งผู้กำกับการแสดง ผู้ฝึกสอนการแสดงค่ะ
- ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ


นัชชนุช ตั้งธรรมนิยม

ออนไลน์: วันนี้

สอนเปียโนเด็กมา10 ปีที่kpn และเปิดสอนเอง 5 ปี อยู่แถวร่มเกล้าคะ


Sutthitip Thititanaphan

มีวิดิโอออนไลน์: วันนี้

ศิลปิน นักร้อง นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ นักแสดงละครเวที และผู้เขียนบท ที่มีประสบการณ์การทำงานในแวดวงมากว่าสิบปี เน้นการสอนจากการปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ (Workshop) และการซักถามตามความสงสัย โดยค้นหาคำตอบไปพร้อมกับผู้เรียน

สอนการแสดง / ร้องเพลง / การเขียนเชิงสร้างสรรค์

เนื่องจากการเรียนการสอนเน้นปฏิสัมพันธ์ทางความคิดและการปฏิบัติระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความสนใจและใส่ใจในหัวข้อที่ต้องการเรียนเป็นทุนเดิม

ประวัติ

ศิลปินในสังกัด บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ขับร้อง ประพันธ์ และควบคุมการผลิต
- เพลง ห้านาทีบรรลุธรรม
- เพลง ไอ้โจ๋ในตำนาน
เป็นต้น

Executive Producer


wannapa kampila

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

วรรณภา คำพิลา

สอนโดยการใช้กระบวนการ Active Learning คือเป็นการสอนที่เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความกล้าแสดงออกให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผ่านการพูด การแสดงท่าทาง กล้าปฏิบัติมากขึ้น รู้จักช่วยเหลือตนเอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ และมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น


พิรุฬห์ลักษณ์ แจ่มอำพร

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พิรุฬห์ลักษณ์ แจ่มอำพร

มีวิดิโอออนไลน์: สัปดาห์นี้

จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง เอกการแสดงและกำกับการแสดง ชอบร้องเพลงตอน 4 ขวบ รู้จักกับศิลปะการแสดงตอนอายุ 12 และเริ่มตกหลุมรักการแสดงแบบจริงๆจังๆตอนอายุ 15 ฝึกพัฒนาทักษะการแสดงจากครูหลากหลายท่าน และหลากหลายรูปแบบอยู่สม่ำเสมอ ตั้งแต่การแสดงละครเร่ ละครใบ้ ละครร้อง ละครแบบสัญลักษณ์นิยม สัจจนิยม โศกนาฏกรรม สุขนาฏกรรม ฯลฯ เริ่มทำงานด้านการแสดงมาตั้งแต่อายุ 18 มีผลงานการแสดงละครเวทีหลายเรื่อง ได้แก่ มานีและชูใจ, เพลงรัก2475, ศรีบูรพา บันทึกแห่งอิสรา, มังกรสลัดเกล็ด, รอยดุริยางค์ เดอะมิวสิเคิล, แนนนี่ แมคฟี่, และมีโอกาสเดินทางไปแสดงละครที่ประเทศอินเดีย


นายกานต์ พุกปบุตร

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กานต์ พุกปบุตร

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว


Chanattakorn

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

จบจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปัจจุบัน ทำงานด้านการแสดง


Chollapat Vichean

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

I’m Chollapat Vichean ( Kru Kenny)
Work experience:
- currently contracted English interpreter for CP Leadership Institute (CPLI) and freelance Thai-English translator/tutor
- 5 years of living abroad ( Vienna, Austria)
- 11 years of private/small class tutoring including ECC, Chula Tutor and Bright UP ( P Jeng) Academy,
- 3 years of Project Admins for two local NGOs: Labour Rights Promotion Network and World Vision.
- 2 years/ academic consultant for education firm: CIE Development
- 15 years of translation/interpretation work on and off in between employment.
- 12 years of bands


Gunganist

ออนไลน์: วันนี้

ครูพริ้มค่ะ สอนภาษาไทยได้ทุกระดับชั้นค่ะ และเป็นเจ้าของสถาบันสอนพิเศษค่ะ มีดิว ทุกวิชา อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาจีน ทุกระดับชั้นค่ะ. สถานที่ในตัวเมืองชลบุรี สะดวกต่อการเดินทางค่ะ มีรถโดยสารผ่านตลอด สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกประวัติมานะคะ


ครูอุ้ม

สอนการแสดงทุกรูปแบบและปรับบุคคลิกภาพ พร้อมการส่งเสริมงานด้านวงการบันเทิงทุกด้าน สามารถติดต่อได้ตลอด24. ชม.


ครูเอ

จบศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ประสบการณ์ทางสายธุรกิจบันเทิง การจัดการ การเรียนการสอนการแสดง และการทำงานเบื้องหลังผลิตรายการโทรทัศน์ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมงานผู้จัดการดารานักแสดง ไม่ต่ำกว่า 20 ปี


ครูแชมป์ ธนาฤทธิ์

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

ครู/อาจารย์แชมป์
- จบปริญญาโท อักษรศาสตร์ ศิลปการละคร ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- จบปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปัจจุบัน
- อาจารย์พิเศษ สอนการแสดง สถาบันกันตนา
- อาจารย์พิเศษ สอนการแสดงและการกำกับการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- Acting coach กองถ่ายละคร / ภาพยนตร์ / โฆษณา
- นักแสดงสังกัด กันตนา


ปฎิภาณ ทองสัมฤทธิ์

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สอนเต้น สอนการแสดง สอนต่อยมวย สอนควงกระบอง
สอนพ่นไฟ สอนวอลเลล์บอล azantae zana ไง จะใครล่ะ


ปิยะพล รอดคำดี

มีวิดิโอออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

เรียนโขน (ลิง) ที่วังปลายเนิน มาตั้งแต่ 9 ขวบ จนอายุ 25 ครูให้รับมอบอาวุธที่วังหน้า และสอนที่วังปลายเนินจนถึงปี 2557 สอนได้ทั้งโขนลิง กระบี่กระบอง และมวยไทยโบราณ


นาวี แสนแก้ว

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

ชื่อนาวี นามสกุลแสนแก้วอายุ31ปีเกิดวันที่26พฤศจิกายน2528ประวัติการทำงานเป็นครูสอนดนตรีไทย พื้นเมือง สากลตามโรงเรียนต่างๆล่าสุดสอนดนตรีที่จังหวัดน่านทำวงปี่พาทย์ล้านนา


mi.ni.mal music studio by Kru Milk

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

เกวลิน ประเสริฐจัง

เปิดสอนดนตรีทุกประเภท รับนร.ทุกระดับชั้น,ติวสอบ,จัดหาวงดนตรีเล่นอีเวนท์ทุกรูปแบบ/แนวเพลง

... ‘เราเน้นความสุข ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเป็นกันเอง ระหว่างผู้เรียน ผู้ปกครอง และครูผู้สอน พร้อมการเรียนรู้เนื้อหาพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ อย่างพอดี และ สมเหตุสมผล’

โรงเรียนดนตรีเล็กๆ ย่านรามคำแหง (สุขาภิบาล 3) บรรยากาศอบอุ่นเหมือนเรียนอยู่ที่บ้าน บนพื้นที่ 205 ตร.ม. กับ 5 ห้องสอน พร้อมเปิดทำการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่เด็กเล็กวัยเริ่มต้น จนถึงผู้ใหญ่วัยทำงาน

-----------------------------------------

ดำเนินการสอนทั้งระบบภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และ Bilingual (2 ภาษา)


นางสาวรัมำาพร ราชสมบัติ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

รัมภาพร ราชสมบัติ

สวัสดีค่ะ ชื่อ นางสาวรัมภาพร ราชสมบัติ อายุ 22 ปี พึ่งจบจากจุฬาลงกรณ์ มหาลัย คณะมนุษย์ศาสตร์ เอกญี่ปุ่น อยากจะถ่ายถอดความรู้ให้น้องๆที่อยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอื่นอีกมากมาย ซึ่งดิฉันได้มีโอกาสได้ไปฝึกงานอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นเลขาส่วนตัวและล่ามแปลภาษา เลยอยากจะเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับน้องๆที่อยากเรียนเพื่อนำไปเรียนต่อหรือทำงานในอนาคต ดิฉันอัดแน่นความรู้มาสอนได้อย่างดีเยีอมค่ะ


เมธยา จำรูญศาสน์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

เมธยา จำรูญศาสน์

สวัสดีคะ ชื่อครู ชาเพช นะค้ะ รับสอนเปียโนและร้องเพลงตามบ้านหรือมาเรียนบ้านคุณครูค้า ตอนนี้เรียนอยู่ Institute international of studies Ramkhamheang University คณะนิเทศศาสตร์ คุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียน music fine art และ music lachel สอนมา3ปีแล้วคะ รับสอนน้องที่มีความผิดปกติพัฒนาได้คะ หรือที่เรียกว่าดนตรีบำบัดคะ รับสอนเด็กเล็กจนถึงเด็กโต ส่งสอบเกรดตามสถาบันใหญ่ด้วยนะค้า
-รับสอนน้องที่เป็น ออทิสติค , สมาธิสั้น เพื่อพัฒนาให้ระบบความคิดน้องทำงานได้มากขึ้น
-เปียโนช่วยพัฒนาในการทำงานของสมองได้ดีเป็นอันดับต้นๆเลยนะค้ะ
- หลักสูตร Alfred และ หลักสูตรเก่า
- เรียนร้องเพลง คุณครูจะมี backing track

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737