เราจะช่วยคุณหาครูสอนการพากย์เสียง

ครูสอนการพากย์เสียงที่เมืองหาดใหญ่

คุณครูดี้

ออนไลน์: วันนี้

สอนคณิตศาสตร์ และแคลคูลัส ในวิทยาลัยเทคนิคมา 39 ปี มีความประสงค์จะสอน รายวิชา

-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับปวช. ช่างอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. ช่างอุตสาหกรรม
-แคลคูลัส ระดับ ปวส. ช่างอุตสาหกรรม
- คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ระดับ ประถม 3-6


My name is Chompoo

ภาษาไทย...เสน่ห์ของภาษาคือสิ่งที่น่าค้นหา เรียนภาษาไทยง่ายกว่าที่คิด รู้จักหลักภาษา รู้รักษ์วรรณคดี มาเรียนภาษาไทยด้วยกัน


สุวิมล พลเจริญ

สวัสดีคะ

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2018