เราจะช่วยคุณหาครูสอนการพากย์เสียง

ครูสอนการพากย์เสียงที่เมืองหาดใหญ่

รชิศา

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

ชื่อ น.ส.รชิศา ประทุมชาติภักดี ชื่อเล่น มายด์ อายุ 20 ปี
ปัจจุบันเป็น นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะ
รับสอนพิเศษ วิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา มีทริคการสอนเป็นของตัวเอง และชีทเรียนที่ตั้งใจทำ เพื่อไม่ให้น่าเบื่อ จะได้ทั้งเนื้อหาที่แ่น่นและความสบายใจในการเรียนด้วยค่ะ


คุณครูดี้

ออนไลน์: วันนี้

สอนคณิตศาสตร์ และแคลคูลัส ในวิทยาลัยเทคนิคมา 39 ปี มีความประสงค์จะสอน รายวิชา

-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับปวช. ช่างอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. ช่างอุตสาหกรรม
-แคลคูลัส ระดับ ปวส. ช่างอุตสาหกรรม
- คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ระดับ ประถม 3-6


สุวิมล พลเจริญ

สวัสดีคะ

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737