เราจะช่วยคุณหาครูสอนการประดิษฐ์

คุณครูสอนการประดิษฐ์

Miss.Areerat Manklinneum

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อารีรีตน์ แม้นกลิ่นเนียม

มีวิดิโอ

Name : Areerat Manklinneum
Nickname : Pla
Age : 30 year
Graduated : BBA of Abac , Humanities of Communication in English Business at UTCC.

Experience : I teach in Basic, grammar, pronounciation and prepare the shool exam in other works for business in English for students and workers. I had been teaching for 9 years ago and until now. So I guarantee my work for you can use and understand a good english when you study with me only 2 weeks.

การเรียนการสอนจะเน้นผู้เรียนเป็นหลักว่าต้องการอะไรในการเรียนแต่ละวิชาโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ เพราะนักเรียนแต่ละคนนั้นพื้นฐานไม่เหมือนกัน


P' Tuk Tutor

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

วิภา โพธิ์ศรี

สวัสดีค่ะ
ชื่อ วิภา โพธิ์ศรี ชื่อเล่น ตุ๊กตา
สอนภาษาอังกฤษสำหรับทั้งวัยเรียน และ วัยทำงาน อยู่ย่านบางใหญ่ นนทบุรีนะค่ะ
ผู้เรียนสามารถออกแบบได้ว่าต้องการเน้นไปทางด้าน การสนทนา การอ่าน การเขียน หรือ การปูพื้นหลักไวยากรณ์ใหม่ทั้งหมด รวมถึง ถ้าต้องการเรียนกับครูเจ้าของภาษาพี่ตุ๊กก็จัดหาให้ได้ค่ะ
นอกจากนี้ พี่ตุ๊กเอง ก็ยังมีทีมงานติวเตอร์คุณภาพ สำหรับวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษไว้คอยดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ

ปล. การเรียนภาษา คือ การฝึกฝน และ ฝึกใช้ค่ะ พี่ตุ๊ก ติวเตอร์ และ จะช่วยให้คุณๆทั้งหลาย ได้ใช้ และ เข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นค่ะ
ไว้ใจ พี่ตุ๊ก และ ทีมงานติวเตอร์คุณภาพนะคะ


ณิชา ฉัตรไพบูลย์วัฒน์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ณิชา ฉัตรไพบูลย์วัฒน์

การศึกษาจบ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปะและการออกอกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
ครูโบ สอนศิลปะสร้างสรรค์ เน้นจิตนาการ ฝึกความคิด ฝึกพัฒนาการ ฝึกกล้ามเนื้อมือการบังคับมือ ฝึกให้เด็กมีความการกล้าคิดกล้าลงมือทำ สร้างผลงาน
- สอนปั้น
- สอนวาดรูป
- สอนระบายสี สีชอล์ค สีไม้ สีน้ำ สีโปสเตอร์
- สอนงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
รับสอนตั้งแต่ อายุ 2 - 14 ปี

สอนเชาว์ปัญญา
รับสอนตั้งแต่ อายุ 2 - 14 ปี

ประสบการณ์การทำงาน ครูสอนศิลปะ โรงเรียนสอน ศิลปะสร้างสรรค์
มีประสบการณ์การสอนเด็ก 3 ปี
สอนตัวต่อตัว สอนเป็นกลุ่ม
สอนสนุก มีความอดทน มนุษย์สัมพันธ์ดี
รับสอนที่บ้าน และนอกสถานที่


Aj.Fah ธนัชชา ภู่บุบผากาญจน (ครูพี่ฟ้า)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ธนัชชา ภู่บุบผากาญจน

มีวิดิโอ

สโลแกน : เรียนสนุก - ลุกนั่งสบาย - เทคนิคมากมาย - ไม่เข้าหัวเลย...เย้ย! (ล้อเล่นน้า^^)

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรินครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์การทำงาน :
- อาจารย์ประจำโรงเรียนกวดวิชากานต์พิชชา (หลักสูตรศิลปะและการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์)
- Animator บริษัทโฆษณา
- ปัจจุบัน : ฟรีแลนซ์รับสอน CG โปรแกรม และดูแลธุรกิจของครอบครัวเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา

ประเภทงานสอน :
CG โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นแอดวานซ์) ได้แก่
- โปรแกรม Autodesk MAYA (โปรแกรมที่ใช้ทำ 3D Animation)
- โปรแกรม Adobe Photoshop


Krupdewdew

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

หทัยรัตน์ อยู่คง

รับสอน
-ภาษาอังกฤษ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
-ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน

ประวัติ
-นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่นที่ 50 ณ ฝรั่งเศส 2011-2012
-เกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษ 4.00 ทุกเทอมตลอดช่วงมัธยม
-คะแนน TOEIC 690
-คะแนน ปี 58 รอบแรก gat 280/300
-คะแนน o-net อังกฤษ ปี 58 81/100
-คะแนน PAT 7.1 ปี 58 รอบแรก 201/300
-สอบติด (ปี58) รับตรงมนุษย์อังกฤษ มช / รับตรงศิลปศาสตร์ อังกฤษ มหิดล / รับตรงศิลปศาสตร์ฝรั่งเศส มศว / รับตรง นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ(ยื่นแพทฝรั่งเศส) / (ปี59) แอด อักษร จุฬาฯ พื้นฐานวิทย์

ปัจจุบัน ศึกษาอยู่ที่ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2


Paptawan Adam

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ภาพตะวัน อาดำ

สวัสดีค่ะ ชื่อ ใหญ่-ภาพตะวัน อาดำ
เรียนจบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Product Design) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกรดเฉลี่ย3.4 (เกียรตินิยมอันดับ2)
เคยได้รับทุนเต็มจำนวนจากรัฐบาลอเมริกาไปแลกเปลี่ยนในโครงการ AFS ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

รับสอน
-วิชาความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์พื้นฐาน และแบบติวเตรียมสอบ
ทั้งแบบกลุ่ม และตัวต่อตัว
-วิชาศิลปะ/ประดิษฐ์เพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนศิลปะในอนาคต สำหรับน้องๆประถมศึกษา
หรืออนุบาล
-สอนสีน้ำสำหรับผู้สนใจ
-วิชาภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆมัธยมต้น ทั้งสำหรับเตรียมสอบและติวเสริม รับสอนทั้ง Speaking และ Grammar

คุณครูใจเย็น มีแผนการสอน


ชนม์นิภา วรรณภพ (พี่ดรีม)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ชนม์นิภา วรรณภพ

รับสอนพิเศษในระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเชียงใหม่ ทำเกรดที่โรงเรียน,สอนความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาความรู้ของน้องๆให้มีความเข้าใจมากขึ้น
*ช่วงชั้นอนุบาล:เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการการคิดวิเคราะห์ เลข ไทย อังกฤษ ความยากง่ายสอนตามลำดับชั้นและพื้นฐานของเด็ก ด้วยวิธีสอนที่เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสม เรียนรู้โดยธรรมชาติไม่เพิ่มความเครียดในการเรียนแต่ได้ความรู้และทักษะ สอนเน้นความเข้าใจเป็นหลัก
1 คน (ตัวต่อตัว) = 150 บาท/คน/ชั่วโมง
กลุ่ม 2 คน = 100 บาท/คน/ชั่วโมง
*ระดับประถมศึกษา
รับสอนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์
1 คน (ตัวต่อตัว) = 200


ฌัชษชี ฌัชปภาส์มณ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ฌัชษชี ฌัชปภาส์มณ

สวัสดีค่ะ ครูอ้อม จบป.ตรี เกียรตินิยม จาก ม.แม่ฟ้าหลวง ป.โท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และขณะนี้ศึกษา ป. เอก อยู่ที่พระจอมเกล้าธนบุรี สาขาเทคโนโลยีชีวเคมีค่ะ


Bank

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ศรัณย์ บุญคง

สวัสดีจ้ะ ครูชื่อแบงค์นะ สอนศิลปะเด็กตั้งแต่ช่วงอายุ 10-18ปี และศิลปะเพื่อนำไปสอบเข้ากับทางมหาวิทยาลัยชั้นนำเช่น มศว ศิลปากร จุฬาฯ โดยพี่ศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ เอกศิลปศึกษา(จบมาเป็นครูศิลปะ)
โดยจะแบ่งสอนเป็นคอร์สต่างๆ เช่น วาดรูป ดรออิ้ง สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีชอล์ค สีซอฟท์พาสเทลเป็นต้น รายละเอียดการสอนไม่ยาก มีที่เรียน(บ้านติวเตอร์เอง)
ใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะจ้ะ :)


Charin

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ภาณัฏฐ์ชาริน จรรยาผดุง

สอนสนุก ใจเย็น เป็นการเอง เน้นวิธีที่ง่ายและสามารถเข้าใจได้เร็ว เนื้อหาตามใจที่ผู้เรียนอยากเรียนค่ะ


Krueve

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ภริตพร ดวงจันทร์

สวัสดีค่ะ พี่ชื่อพี่อีฟ เรียนอยู่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี3ค่ะ
พี่เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจด้านดนตรี การตีกลองพื้นฐาน อยากเล่นกีตาร์เป็น
มีประสบการณ์การตีกลอง ประสบการ์ณการเล่นกีตาร์
สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยค้า


Suparada C.

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ศุภรดา โจวคุณธนา

สวัสดีค่ะ วินะคะ การศึกษา Assumption University
ประสบการณ์ นักเรียนแลกเปลี่ยน USA
มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษระดับประถมมาแล้วหลายคน
***คะแนนลูกศิษย์ล่าสุด 98 เต็ม 100 ค่ะ
เราเน้นกันเอง+สนุก จะเป็นการเรียนอย่างมีความสุขค่ะ!!
เรียนเพิ่มเกรด เรียนติวสอบ สั่งสมความรู้ เรียนเล่นๆ พี่จัดให้ได้หมดนะคะ *o*
น้องๆคนไหนสนใจเรียนเดี่ยวหรือกลุ่มติดต่อได้เลยค่ะ
Line : suparada


Yokkk

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

วนิดา คูณสิริทรัพย์

HELLO everyone : )
My name is Wanida
or you can call me Yok
I am graduate from HCU 58
English Major
Nice to meet you : )


กวิสรา เหล่าพิลัย (ครูไก่อู)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กวิสรา เหล่าพิลัย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย หลักสูตรครู 5 ปี
และวิชาโท ปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สามารถสอนภาษาไทยได้ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงมหาวิทยาลัย
และสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร
ประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 4 ปี สำหรับการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
และมากกว่า 6 ปี สำหรับการสอนภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวไทย
สไตล์การสอนเน้นความเข้าใจมากกว่าการจดจำ และมีกิจกรรมสำหรับสอดแทรกเนื้อหาเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ ระดับความดุและความใจดี ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของผู้เรียน หรือตามที่ผู้ปกครองต้องการค่ะ ผู้เรียนสามารถตกลงเวลาเรียนและสถานที่ได้ตามความสะดวก ทั้งแบบกลุ่ม และตัวต่อตัว


ครูเอ็ม

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อาทิตย์ ศิริทาวัง

ครูเอ็มสอนเข้าใจง่าย ผ่านการสอนตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงเด็กนักเรียนเตรียมเข้ามหาลัย ยิ้มง่ายตอบทุกคำถาม ใจเย็น จบการศึกษาจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี2557
เป็นครูสอนศิลปะในระดับชั้นปฐมวัย(อนุบาล)และในระดับประถม1-4 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
เคยสอนติวศิลปะให้กับบุคคลทั่วไป


ครูแพ๊ต

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

เบญจวรรณ มาตย์คำจันทร์

สอนด้วยใจรัก มีเทคนิคง่ายๆช่วยจำ ให้เด็กๆเข้าใจและนำไปใช้ได้


ชัยสิทธิ์ วิริยะชาญไพร(ครูจูน)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ชัยสิทธิ์ วิริยะชาญไพร

***เรียนสนุกเป็นกันเอง เสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านศิลปะกับครูจูนกันนะครับ***
จบจากมหาวิยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา

"ART JUMP (ศิลปะก้าวกระโดด)"
>รับสอนพิเศษวิชาศิลปะ -เรียนได้ทุกช่วงวัย -ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้
*****************************************************************************************************
ค่าเรียน> คอร์สละ 24 ชั่วโมง เพียง 2,200.- (คอร์สละไม่เกิน 6 คน เพื่อความสามารถในการดูแลทั่วถึงได้ทุกคน)
รายชั่วโมง> 1 คน (ตัวต่อตัว) = 150 บาท/คน/ชั่วโมง
กลุ่ม 2 คน = 100 บาท/คน/ชั่วโมง


ณิชาภา ประดิษฐสอน

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ณิชาภา ประดิษฐสอน

ชื่อพี่รถเมล์นะคะ ชอบประดิษฐ์อะไรเกี่ยวกับศิลปะมากๆเลยค่ะ และศิลปะจะช่วยให้น้องๆมีสมาธิมากขึ้น คุณพ่คุณแม่วางใจได้เลยนะคะ ว่าจะได้ทั้งความรู้ แล้วก็สมาธิ รวมถึงความสนุก ยินดีที่จะให้บริการนะคะ


ธนารีย์ เลห์นิ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ธนารีย์ เลห์นิ

สวัสดีค่ะ แพตจะมาแนะนำตัวคร่าวๆนะคะ
แพต อายุ 20 เรียนที่มหาวิทยลัย อัสสัมชัญ คณะ Business French เกรดเฉลี่ย อยู่ดี่ 4.00 กำลังศึกษาปีที่สอง มีประสบการณ์การสอนทั้ง ส่วนตัวและที่สถาบันมามากกว่าสี่ปี แพตมีประสบการณ์ การเรียนที่เมืองนอกมา ตั้งแต่ประถมถึง มัธยมต้น และมีประสบการณ์ในโรงเรียนไทยในช่วงประถมต้น และ มัธยม พอสมควร ได้เรียนพิเศษ สอบ onet ทุกประการ มั่นใจในการสอนเป็นอย่างยิ่ง และรับประกันว่าน้องๆต้องได้รับความรู้และความสนุก


น.ส.ทวินันท์ มีผึ้ง

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ทวินันท์ มีผึ้ง

เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคยมีประสบการณ์สอนเด็กอนุบาลและประถมศึกษา มีเอกสารให้นักเรียนทุกครั้งที่สอน สอนตามความสามารถของนักเรียนและปรับรูปแบบการสอนตามพฤติกรรมของนักเรียน ให้นักเรียนเรียนไม่เครียดและเข้าใจในบทเรียน

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
BestKru © 2014-2017