เราจะช่วยคุณหาครูสอนการประดิษฐ์

คุณครูสอนการประดิษฐ์

Miss.Areerat Manklinneum

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อารีรีตน์ แม้นกลิ่นเนียม

มีวิดิโอ

Name : Areerat Manklinneum
Nickname : Pla
Age : 30 year
Graduated : BBA of Abac , Humanities of Communication in English Business at UTCC.

Experience : I teach in Basic, grammar, pronounciation and prepare the shool exam in other works for business in English for students and workers. I had been teaching for 9 years ago and until now. So I guarantee my work for you can use and understand a good english when you study with me only 2 weeks.

การเรียนการสอนจะเน้นผู้เรียนเป็นหลักว่าต้องการอะไรในการเรียนแต่ละวิชาโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ เพราะนักเรียนแต่ละคนนั้นพื้นฐานไม่เหมือนกัน


ณิชา ฉัตรไพบูลย์วัฒน์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ณิชา ฉัตรไพบูลย์วัฒน์

การศึกษาจบ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปะและการออกอกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
ครูโบ สอนศิลปะสร้างสรรค์ เน้นจิตนาการ ฝึกความคิด ฝึกพัฒนาการ ฝึกกล้ามเนื้อมือการบังคับมือ ฝึกให้เด็กมีความการกล้าคิดกล้าลงมือทำ สร้างผลงาน
- สอนปั้น
- สอนวาดรูป
- สอนระบายสี สีชอล์ค สีไม้ สีน้ำ สีโปสเตอร์
- สอนงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
รับสอนตั้งแต่ อายุ 2 - 14 ปี

สอนเชาว์ปัญญา
รับสอนตั้งแต่ อายุ 2 - 14 ปี

ประสบการณ์การทำงาน ครูสอนศิลปะ โรงเรียนสอน ศิลปะสร้างสรรค์
มีประสบการณ์การสอนเด็ก 3 ปี
สอนตัวต่อตัว สอนเป็นกลุ่ม
สอนสนุก มีความอดทน มนุษย์สัมพันธ์ดี
รับสอนที่บ้าน และนอกสถานที่


Aj.Fah ธนัชชา ภู่บุบผากาญจน (ครูพี่ฟ้า)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ธนัชชา ภู่บุบผากาญจน

มีวิดิโอ

สโลแกน : เรียนสนุก - ลุกนั่งสบาย - เทคนิคมากมาย - ไม่เข้าหัวเลย...เย้ย! (ล้อเล่นน้า^^)

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรินครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์การทำงาน :
- อาจารย์ประจำโรงเรียนกวดวิชากานต์พิชชา (หลักสูตรศิลปะและการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์)
- Animator บริษัทโฆษณา
- ปัจจุบัน : ฟรีแลนซ์รับสอน CG โปรแกรม และดูแลธุรกิจของครอบครัวเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา

ประเภทงานสอน :
CG โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นแอดวานซ์) ได้แก่
- โปรแกรม Autodesk MAYA (โปรแกรมที่ใช้ทำ 3D Animation)
- โปรแกรม Adobe Photoshop


สุวิชญา สุริยมงคล (พาร์)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

สุวิชญา สุริยมงคล

ยิ้มแย้ม และ แฮปปี้ รักการสอน และอยากเพิ่มประสบการณ์ ;)

จบปริญญาตรีจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร นานาชาติ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

ประเภทงานสอน :
ศิลปะเด็ก (อนุบาล - ประถมปลาย)
สอนการวาดเส้น ระบายสีไม้ สีน้ำ สีโปสเตอร์ สลับด้วยงานประดิษฐ์ งานปั้น งานฝีมือต่างๆ
สำหรับการผ่อนคลาย และช่วยเปิดจินตนาการให้น้องๆ
(สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการได้ค่ะ)

โปรแกรมออกแบบ (พื้นฐาน)
- โปรแกรม Adobe Photoshop (ตกแต่งภาพ)
- โปรแกรม Adobe Illustrator (ทำงานกราฟฟิค)
- โปรแกรม sketch up (ทำแบบจำลองบ้าน)
รับทั้งนักเรียน นักศึกษาที่สนใจ และบุคคลทั่วไปค่ะ

รูปแบบการสอน


Krupdewdew

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

หทัยรัตน์ อยู่คง

รับสอน
-ภาษาอังกฤษ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
-ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน

ประวัติ
-นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่นที่ 50 ณ ฝรั่งเศส 2011-2012
-เกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษ 4.00 ทุกเทอมตลอดช่วงมัธยม
-คะแนน TOEIC 690
-คะแนน ปี 58 รอบแรก gat 280/300
-คะแนน o-net อังกฤษ ปี 58 81/100
-คะแนน PAT 7.1 ปี 58 รอบแรก 201/300
-สอบติด (ปี58) รับตรงมนุษย์อังกฤษ มช / รับตรงศิลปศาสตร์ อังกฤษ มหิดล / รับตรงศิลปศาสตร์ฝรั่งเศส มศว / รับตรง นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ(ยื่นแพทฝรั่งเศส) / (ปี59) แอด อักษร จุฬาฯ พื้นฐานวิทย์

ปัจจุบัน ศึกษาอยู่ที่ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2


Paptawan Adam

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ภาพตะวัน อาดำ

สวัสดีค่ะ ชื่อ ใหญ่-ภาพตะวัน อาดำ
เรียนจบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Product Design) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกรดเฉลี่ย3.4 (เกียรตินิยมอันดับ2)
เคยได้รับทุนเต็มจำนวนจากรัฐบาลอเมริกาไปแลกเปลี่ยนในโครงการ AFS ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

รับสอน
-วิชาความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์พื้นฐาน และแบบติวเตรียมสอบ
ทั้งแบบกลุ่ม และตัวต่อตัว
-วิชาศิลปะ/ประดิษฐ์เพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนศิลปะในอนาคต สำหรับน้องๆประถมศึกษา
หรืออนุบาล
-สอนสีน้ำสำหรับผู้สนใจ
-วิชาภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆมัธยมต้น ทั้งสำหรับเตรียมสอบและติวเสริม รับสอนทั้ง Speaking และ Grammar

คุณครูใจเย็น มีแผนการสอน


ชนม์นิภา วรรณภพ (พี่ดรีม)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ชนม์นิภา วรรณภพ

รับสอนพิเศษในระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเชียงใหม่ ทำเกรดที่โรงเรียน,สอนความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาความรู้ของน้องๆให้มีความเข้าใจมากขึ้น
*ช่วงชั้นอนุบาล:เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการการคิดวิเคราะห์ เลข ไทย อังกฤษ ความยากง่ายสอนตามลำดับชั้นและพื้นฐานของเด็ก ด้วยวิธีสอนที่เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสม เรียนรู้โดยธรรมชาติไม่เพิ่มความเครียดในการเรียนแต่ได้ความรู้และทักษะ สอนเน้นความเข้าใจเป็นหลัก
1 คน (ตัวต่อตัว) = 150 บาท/คน/ชั่วโมง
กลุ่ม 2 คน = 100 บาท/คน/ชั่วโมง
*ระดับประถมศึกษา
รับสอนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์
1 คน (ตัวต่อตัว) = 200


ฌัชษชี ฌัชปภาส์มณ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ฌัชษชี ฌัชปภาส์มณ

สวัสดีค่ะ ครูอ้อม จบป.ตรี เกียรตินิยม จาก ม.แม่ฟ้าหลวง ป.โท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และขณะนี้ศึกษา ป. เอก อยู่ที่พระจอมเกล้าธนบุรี สาขาเทคโนโลยีชีวเคมีค่ะ


kidsmatter สอนศิลปะเด็ก สอนปั้นดิน

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ณัฐนิช ปาณิกบุตร

รับสอนปั้นดินและศิลปะนอกสถานที่ (สอนตามบ้าน) โดยทีมครูที่มีประสบการณ์

ก.ท.ม. : ตามแนวรถไฟฟ้า BTS/MRT สยามสแควร์ พระราม4 จุฬาฯ บางแค เพชรเกษม หนองแขม ศาลายา ศาลาธรรมสพน์ พุทธมณฑล(สาย1-7) ปิ่นเกล้า ตลิ่งชัน สวนผัก ทุ่งมังกร ถ.ราชพฤกษ์

นนทบุรี : บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ถ.นครอินทร์ ถ.ราชพฤกษ์ สะพานพระราม5 ถ.รัตนาธิเบศร์ ถ.กรุงเทพ-นนท์ แคราย เรวดี สนามบินน้ำ

1. กิจกรรมสร้างสรรค์
: อายุ 4 ปีขึ้นไป ระยะเวลาเรียน 1-2 ชั่วโมงขึ้นกับความสนใจ
: รวม ศิลปะ ปั้น ศิลปะสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ ในคอร์สเดียว
- ราคาครั้งละ 1,500 บาท (นักเรียนไม่เกิน 2 คน คนที่ 3 ขึ้นไปเพิ่มคนละ 500 บาท)
- ลง 5 ครั้ง ลด


P' Tuk Tutor

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

วิภา โพธิ์ศรี

สวัสดีค่ะ
ชื่อ วิภา โพธิ์ศรี ชื่อเล่น ตุ๊กตา หรือ พี่ตุ๊ก ติวเตอร์ค่ะ
สอนภาษาอังกฤษสำหรับทั้งวัยเรียน และ วัยทำงาน อยู่ย่านบางใหญ่ นนทบุรีนะค่ะ
ผู้เรียนสามารถออกแบบได้ว่าต้องการเน้นไปทางด้าน การสนทนา การอ่าน การเขียน หรือ การปูพื้นหลักไวยากรณ์ใหม่ทั้งหมด รวมถึง ถ้าต้องการเรียนกับครูเจ้าของภาษาพี่ตุ๊กก็จัดหาให้ได้ค่ะ
นอกจากนี้ พี่ตุ๊กเอง ก็ยังมีทีมงานติวเตอร์คุณภาพ สำหรับวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษไว้คอยดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ

ปล. การเรียนภาษา คือ การฝึกฝน และ ฝึกใช้ค่ะ พี่ตุ๊ก ติวเตอร์ และ จะช่วยให้คุณๆทั้งหลาย ได้ใช้ และ เข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นค่ะ
ไว้ใจ พี่ตุ๊ก และ


วรัสยา อภัยนิจ (น้ำ)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

วรัสยา อภัยนิจ

มีวิดิโอ

-รับสอนวาดภาพ ออกแบบแฟชั่น (สอบติดแฟชั่น จุฬาฯ อันดับ 3 จากที่รับ 20 คน) ขอดูผลงานได้ค่ะ
-สอน drawing พื้นฐาน วาดเส้น การ์ตูน
-สีน้ำ สี copic
-สอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เกรด 4 ทุกเทอมจาก รร. เตรียมอุดมศึกษา)
-เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศเยอรมัน
• ตอนนี้อยู่คณะศิลปศาสตร์ จุฬาฯ ค่ะะ
-สถานที่สอน แบริ่ง สยาม พญาไท ตามแนวรถไฟฟ้าค่ะ


Bank

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ศรัณย์ บุญคง

สวัสดีจ้ะ ครูชื่อแบงค์นะ สอนศิลปะเด็กตั้งแต่ช่วงอายุ 10-18ปี และศิลปะเพื่อนำไปสอบเข้ากับทางมหาวิทยาลัยชั้นนำเช่น มศว ศิลปากร จุฬาฯ โดยพี่ศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ เอกศิลปศึกษา(จบมาเป็นครูศิลปะ)
โดยจะแบ่งสอนเป็นคอร์สต่างๆ เช่น วาดรูป ดรออิ้ง สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีชอล์ค สีซอฟท์พาสเทลเป็นต้น รายละเอียดการสอนไม่ยาก มีที่เรียน(บ้านติวเตอร์เอง)
ใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะจ้ะ :)


Charin

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ภาณัฏฐ์ชาริน จรรยาผดุง

สอนสนุก ใจเย็น เป็นการเอง เน้นวิธีที่ง่ายและสามารถเข้าใจได้เร็ว เนื้อหาตามใจที่ผู้เรียนอยากเรียนค่ะ


Krueve

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ภริตพร ดวงจันทร์

สวัสดีค่ะ พี่ชื่อพี่อีฟ เรียนอยู่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี3ค่ะ
พี่เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจด้านดนตรี การตีกลองพื้นฐาน อยากเล่นกีตาร์เป็น
มีประสบการณ์การตีกลอง ประสบการ์ณการเล่นกีตาร์
สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยค้า


Plaifon

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ทาริกา โพนโคกกรวด

สวัสดีค่ะ ชื่อปลายฝนนะคะ สอนสนุก ใจดี ใช้เวลาสอนสั้นและเข้าใจง่าย พร้อมบรรยากาศที่เป็นกันเองสุดๆ เน้นปฏิบัติและทำโจทย์บ่อยๆ สามารถสอนเป็นกลุ่มหรือสอนเดี่ยวก็ได้ค่ะ

วิชาที่ถนัด
-วิชาภาษาไทยทุกระดับชั้น
-คณิตศาสตร์ ชั้นประถม-มัธยมต้น
-สังคมทุกระดับชั้น

สามารถให้คำปรึกษากับน้องๆได้ทุกคน
อยากสอนน้องๆประถม

ประสบการณ์สอน (ตัวต่อตัว)
- คณิตศาสตร์ ประถม
- ภาษาไทยมัธยม
- สอนภาษาไทยให้กับคนจีน
- O-net ม.3

แอดไลน์มาคุยกันก่อนได้นะคะ
รับสอนในกรุงเทพนัดสถานที่สอนได้เลย
วันที่สอนได้ : วันจันทร์-วันเสาร์
เรื่องราคาต่อรองกันได้ค่ะ :D


Suparada C.

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ศุภรดา โจวคุณธนา

สวัสดีค่ะ วินะคะ การศึกษา Assumption University
ประสบการณ์ นักเรียนแลกเปลี่ยน USA
มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษระดับประถมมาแล้วหลายคน
***คะแนนลูกศิษย์ล่าสุด 98 เต็ม 100 ค่ะ
เราเน้นกันเอง+สนุก จะเป็นการเรียนอย่างมีความสุขค่ะ!!
เรียนเพิ่มเกรด เรียนติวสอบ สั่งสมความรู้ เรียนเล่นๆ พี่จัดให้ได้หมดนะคะ *o*
น้องๆคนไหนสนใจเรียนเดี่ยวหรือกลุ่มติดต่อได้เลยค่ะ
Line : suparada


Yokkk

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

วนิดา คูณสิริทรัพย์

HELLO everyone : )
My name is Wanida
or you can call me Yok
I am graduate from HCU 58
English Major
Nice to meet you : )


กวิสรา เหล่าพิลัย (ครูไก่อู)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กวิสรา เหล่าพิลัย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย หลักสูตรครู 5 ปี
และวิชาโท ปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สามารถสอนภาษาไทยได้ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงมหาวิทยาลัย
และสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร
ประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 4 ปี สำหรับการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
และมากกว่า 6 ปี สำหรับการสอนภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวไทย
สไตล์การสอนเน้นความเข้าใจมากกว่าการจดจำ และมีกิจกรรมสำหรับสอดแทรกเนื้อหาเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ ระดับความดุและความใจดี ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของผู้เรียน หรือตามที่ผู้ปกครองต้องการค่ะ ผู้เรียนสามารถตกลงเวลาเรียนและสถานที่ได้ตามความสะดวก ทั้งแบบกลุ่ม และตัวต่อตัว


ครูเกษ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ชมพูนุท จำปาใด

รับสอนเปียตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงถึงผู้ใหญ่ ด้วยเทคนิคการสอนเฉพาะตัวที่จะทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน และสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน
การศึกษา
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยศิลปากร(คณะดุริยางศศาสตร์)
มัธยมปลาย :มหาวิทยาลัยมหิดล(วิทยาลัยดุริยางคศิลป์)

*นอกจากนี้ยังมีทีมครูสอนในวิชาอื่นๆเช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมีและศิลปะ


ครูเอ็ม

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อาทิตย์ ศิริทาวัง

ครูเอ็มสอนเข้าใจง่าย ผ่านการสอนตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงเด็กนักเรียนเตรียมเข้ามหาลัย ยิ้มง่ายตอบทุกคำถาม ใจเย็น จบการศึกษาจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี2557
เป็นครูสอนศิลปะในระดับชั้นปฐมวัย(อนุบาล)และในระดับประถม1-4 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
เคยสอนติวศิลปะให้กับบุคคลทั่วไป

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
BestKru © 2014-2017