เราจะช่วยคุณหาครูสอนการจัดทำเอกสารพร้อมพิมพ์

ครูสอนการจัดทำเอกสารพร้อมพิมพ์ที่เมืองนนทบุรี

WICHCHAPORN KANLAYABAN

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

สวัสดีคะ ชื่อ แอม อายุ 28ปี
Hello, My name is Amp. I’m 28 years old.

รับสอนภาษาไทยและสำหรับชาวต่างชาติและภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย
I’m teaching thai language and english for people thai.
- Basic for english
- Basic for thai
- Reading
- Writing
- Speaking

สถานที่ : ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เซนทรัลรัตนาธิเบศร์ เดอะมอลงามวงศ์วาล พันธุ์ทิพพลาซ่า จังหวัดนนทบุรี
Area : My Home only. And Shop,coffee shop in Bangkok and Nonthaburee province.

สนใจเรียนโทร : ศูนย์เก้าห้า สี่เจ็ดเก้าสองห้าสามสาม

*มีประสบการณ์
- จบป.ตรี คณะครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
-


นางสาวศศิวิมล มณีวงษ์

นางสาวศศิวิมล. มณีวงษ์ ชื่อเล่น เหมียว อายุ26 ปี
ปัจจุบัน ทำงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


พชร

ออนไลน์: เมื่อวานนี้


Natthida Nugoonsawat

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ณัฐธิดา นุกูลสวัสดิ์

สวัสดีค่ะ ชื่อครูพี่ณัฐ นะคะ
สอนภาษาอังกฤษทุกระดับค่าา บทสนทนา การเริ่มต้นคุยกับต่างชาติ หรือ น้องๆหนูๆ ที่อยากจะพูดแต่ไม่กล้า
มาเรียนกับครูพี่ณัฐได้นะคะ ^^
แต่งหน้า สวยราคาประหยัด
ทำอาหาร
คณิตศาสตร์ระดับอนุบาลและประถม


น.ส.ธนธร พงษ์พานิช

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ธนธร พงษ์พานิช

ชอบสอนเด็กที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์ เพราะเชื่อว่าหากการเรียนรู้ทุกอย่างต้องเริมที่ใจ ถ้าสามารถทำให้เด็กเกิดความรู้สึกสนใจเลขไม่ว่าเราจะสอนอะไรเค้าจะสนุกและเกิดการเรียนรู้
โดยไม่ต้องบังคับ มีประสบการณ์สอนเด็กสมาธิสั้น และเด็กที่เรียนรู้ช้ากว่าปกติ

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาโท กำลังศึกษาคณะคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปัจจุบัน ครู สอนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ)

มีประสบการณ์ด้านการสอนพิเศษตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน

เนื่องด้วยเป็นครูประจำที่สายวิชาชีพ นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่


นายจิรวัฒน์ อธิคม

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

นายจิรวัฒน์ อธิคม

คุณครู จิรวัฒน์ อธิคม (ku.ปาล์ม)
จบจากมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
สอนอายุตั้งเเต่ 7-12 ปี
วิชาที่สามารถสอนได้==
-ภาษาอังกฤษ
-คณิตศาสตร์
-คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เคยมีประสบการณ์การสอนพิเศษมาก่อนเป็นคุณครูอิสระ. สอนเน้นความเข้าใจเป็นหลัก เเละสอนการฝึกสมาธิให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำ พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ


ฟลุ๊ค (Flook)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อาทิตย์ สินสืบผล

ข้อมูลส่วนตัว: เน้นติวแบบเป็นกันเอง มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นที่คุณภาพแบบไม่แคร์ปริมาณ จากประสบการณ์การติวตามบ้านกว่า 3 ปี เพียงแค่อยากเห็นน้องๆประสบความสำเร็จ...

English
ตัวต่อตัว ราคา 250 บาท / ชม.
คลาส 3 คนขึ้นไป ราคา 300 บาท / ชม.
(เฉลี่ยคนละ 100 บาท)
คลาส online ราคา 100 บาท / ชม.

กระบวนวิชาบัญชี
รายวิชาบัญชีทั่วไป ราคา 500 บาท / ชม.
รายวิชาบัญชีเฉพาะ ราคา 600 บาท / ชม.

วิชาภาษาไทย - สังคม
ภาษาไทย ราคา 200 บาท / ชม.
สังคมศึกษา ราคา 200 บาท / ชม.

ราคาติว : อื่นๆ (ตามตกลง)


รวีรัตน์ มณีอินทร์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

รวีรัตน์ มณีอินทร์

ใช่เทคนิคการรสอนโดยการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดูความต้องการ และความสามารถของผู้เรียน
เรียนกันอย่างเพื่อน พี่น้อง ไม่กดดัน หรือเคร่งเครียดจนเกินไป

ดิฉันเป็นคนชอบความสนุกสนาน เวลารสอนจะมีการนำสิ่งรอบตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง ใช้เพลงและศิลปะในการสอน

ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบัน โครงการความรู้สู่อนาคต ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศรีสมาน โดยเป็นผู้ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาล-ป.3
2558 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครูปฐมวัย ที่โรงเรียนอนุบาลหนองโพธิ์ โดยเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นักเรียนชั้นอนุบาล 2


วิศรุตต์ อุไรวรรณ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

วิศรุตต์ อุไรวรรณ

สวัสดีนักเรียนใหม่ทุกท่านครับ
ผมวิศรุตต์ ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
/งานกราฟิค หากมีเรื่องเกี่ยวข้องทางศาสตร์คอมฯ ก็ยินดีครับ


เสกสรร สายสืบ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

เสกสรร สายสืบ

สวัสดีครับ สอนคณิตศาสตร์ได้ทุกระดับชั้น จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชา ครุศาสาร์ไฟฟ้า สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า ปรับพื้นฐานชั่วโมงแรกฟรี


Nittaya Kitwang

ดิฉันชื่อนิตยา กิจหว่าง ชื่อเล่น ก้อย อายุ 23ปี จบการศึกษาปริญญาตรีภาควิชาวิศวกรรมโยธา และกำลังศึกษาต่อในปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเรียนวิศวกรรมมีการใช้คณิตศาสตร์ประยุกต์ในสาขาวิชามาก ในการคำนวณโครงสร้างต้องมีความรู้ความรอบคอบเพื่อความปลอดภัยในการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง ดิฉันมั่นใจว่ามีความรู้ความสามารถในการสอนคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กนักเรียน


Onjira Dowjam

สวัสดีค่ะ ชื่อนิวนะค่ะ ตอนนี้เรียนจบเเล้วจาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทสเเละการสื่อสาร(ICT) จากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ


ครูมด (พี่มด)

สวัสดีค่ะ ชื่อ วิลาวรรณ เทพเสน ชื่อเล่น มดค่ะ
จบคณะ ครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ อายุ 23 ปี

นิสัยดี สอนสนุก มีเทคนิคในการสอน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความรู้ในวิชาที่สอนเป็นอย่างดี สามารถถ่ายทอดให้ผู้เรียนเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น


ธัญธารีย์

สวัสดีค่ะ พี่ชื่อ พี่เม นะคะ
ประสบการณ์ ไป work and travel อเมริกา มา 2 ปีค่ะ
สอนพิเศษมา 3 ปี
วิชา
คณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย-calculus
ภาษาอังกฤษ ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย Gramma ทั่วไป
เคมี ม.ปลาย
ฟิสิกส์ ม.ปลาย
เทคนิคการสอน
เน้นผู้เรียนเป็นหลัก ใจเย็น ค่อยเป็นค่อยไป
สามารถพูดคุยตกลงกันได้ เตรียมการสอน
มีเอกสารการสอนให้หรือสามารถใช้เนื้อหาตามของผู้เรียนได้ค่ะ


นธนญ

ใจดี สอนสนุก แต่ตั้งใจ


นางสาวฤดีรัตน์ แป้งหอม

สวัสดีค่ะ ชื่อครูนิดหน่อย
เคยเป็นติวเตอร์สอนตั้งแต่ปี 2555-2558 ในวิชาภาษาไทย (วรรณคดีและหลักภาษา) และวิชาสังคมศึกษา(หน้าพลเมือง ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พระพุทธศาสนา ภูมิศาสตร์) สอนตั้งแต่เด็กเล็ก จนถึงเด็กมัธยมศึกษา ทั้งเด็กปกติและ EP


พจณิชา ทิณรัตน์

สวัสดีค่ะ ชื่อเล่นชื่ออาร์ตนะคะ
จบอักษรศิลปากร เอกเอเชียศึกษา โทภาษาเกาหลีค่ะ
มีประสบการณ์ไปเรียนที่ Sogang University (Seoul South Korea) เป็นเวลา 4 เดือน
ปัจจุบันก็ทำงานอยู่ที่การบินไทยเป็น Customer Service Agent ได้ใช้ภาษาเกาหลีบ้างค่ะ

สามารถสอนออนไลน์หรือจะนัดไปสอนตัวต่อตัวก็ได้ค่ะ
ใจดีอธิบายจนกว่านักเรียนจะเข้าใจค่ะ

สนใจติดต่อมาได้เลยน้าาาา :D


วีรพงษ์ วิมลศรี (ครูการ์ตูน)

ครูตูน จบการศึกษาจากภาควิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วิชาเอก Guitar
ประสบการณ์สอนกว่าสิบปี ผ่านงานมาแล้วจากหลายสถาบันดนตรีที่มีชื่อเสียง
ปัจจุบันทำงานที่ Yamaha Music School สาขา Central World และ Crystal Park
สถาบันดนตรี Music Fine Art , สถาบันดนตรีศรีสมานการดนตรี , และนักดนตรีอาชีพ
วิชาที่สอน สอนได้ทั้ง acoustic , electric , classic , ukulele


สุกัญญา

จบป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสาตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


หนุ่ย

มีประสบการณ์การสอน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสต์ ระดับชั้น ป.1-6
มีประสบการณ์การสอน วิชา ชีววิทยา จุลชีววิทยา ในระดับอุดมศึกษา

มัธยม จบสายวิทย์คณิต GPA 3.14
ปริญญาตรี วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท วุฒิ วิทยาศาสตร์หมาบัณฑิต พิษวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2018